Tag Archives: chung cư

Tiến độ thi công phần khoan cọc nhồi tường vây HT-Pearl

Tiến độ thi công HTS - hungthinh.vn

Một số hình ảnh thi công thực tế tại công trường dự án       Báo cáo hình ảnh ngày 04-06-2020     Báo cáo hình ảnh ngày 05-06-2020 Báo cáo hình ảnh ngày 07-06-2020 Báo cáo hình ảnh ngày 08-06-2020 Báo cáo hình ảnh ngày 09-06-2020 Báo cáo hình ảnh ngày 10-06-2020 Báo….