Tiến độ thi công phần khoan cọc nhồi tường vây HT-Pearl

Tiến độ thi công HTS - hungthinh.vn

Một số hình ảnh thi công thực tế tại công trường dự án

 

Bể chứa dung dịch Bentonite - ht-pearl.vn

 

Gia công lồng thép - ht-pearl.vn

Đóng cọc nhồi - ht-pearl.vn

 

siêu âm cọc thử - ht-pearl.vn

siêu âm cọc thử ban đêm - ht-pearl.vn

Máy rửa xe tự động - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 04-06-2020

Công tác thử nén và khoan mùn - ht-pearl.vn

 

 

Báo cáo hình ảnh ngày 05-06-2020

Công tác xoắn neo và đổ sika làm mặt TP3 - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 07-06-2020

Công tác chất giàn và bơm giữa ống siêu âm - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 08-06-2020

Công tác chất giàn và thí nghiệm nén - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 09-06-2020

Công tác chất tải và thí nghiệm nén sika - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 10-06-2020

Công tác chất tải - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 19-06-2020

Các công tác thi công ngày 19-6 - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 03-08-2020

Công tác đục hầm beton cũ và để beton tường dẫn - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 04-08-2020

Công tác đục cắt tường dẫn cũ và đổ beton đế silo - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 05-08-2020

Công tác ngày 5.9 -ht-pearl.vn

 

Công tác ngày 5.9(2)-ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 09-08-2020

Các công tác ngày 9.8 -ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 11-08-2020

Các công tác ngày 11.8 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 17-08-2020

Các công tác ngày 17.8 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 18-08-2020

Các công tác ngày 18.8 - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 24-08-2020

Các công tác ngày 24.8 - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 28-08-2020

Công tác chuẩn bị gia công lòng thép và nén ximang - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 06-09-2020

Công tác gia công lồng thép và chuẩn bị waterbar- ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 07-09-2020

Công tác ngày 7.9 -ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 10-09-2020

Các công tác ngày 10.9 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 12-09-2020

Các công tác ngày 12.9 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 14-09-2020

Các công tác ngày 14.9 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 15-09-2020

Các công tác ngày 15-9 - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 16-09-2020

Các công tác ngày 16.9 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 17-09-2020

Các công tác ngày 17.9 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 21-09-2020

Các công tác ngày 21.9 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 23-09-2020

Các công tác ngày 23.8 - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 24-09-2020

Các công tác ngày 24.9 - ht-pearl.vn

Vào vị trí đào và Gia công lồng thép - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 05-10-2020

Hạ lồng đổ beton panel - ht-pearl.vn

Báo cáo hình ảnh ngày 28-10-2020

Các công tác ngày 28.10 - ht-pearl.vn

 

Các công tác ngày 28.10(2) - ht-pearl.vn

 

Báo cáo hình ảnh ngày 11-11-2020

Khoan cọc và nghiệm thu lồng thép - ht-pearl.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *