Tiến độ thi công phần khoan cọc nhồi tường vây HT-Pearl

Tiến độ thi công HTS - hungthinh.vn

Một số hình ảnh thi công thực tế tại công trường dự án

 

Bể chứa dung dịch Bentonite - hungthinhbd.vn
( Bể chứa dung dịch Bentonite )

 

Gia công lồng thép - hungthinhbd.vn
( Gia công lồng thép )
Đóng cọc nhồi - hungthinhbd.vn
( Đóng cọc nhồi )

 

siêu âm cọc thử - hungthinhbd.vn
( siêu âm cọc thử )
Siêu âm cọc thử tối - hungthinhbd.vn
( Siêu âm cọc thử tối )
Máy rửa xe tự động - hungthinhbd.vn
( Máy rửa xe tự động )

Báo cáo hình ảnh ngày 04-06-2020

Công tác thử nén và khoan mùn - hungthinhbd.vn
( Công tác thử nén và khoan mùn )

 

 

Báo cáo hình ảnh ngày 05-06-2020

Công tác xoắn neo và đổ sika làm mặt TP3 - hungthinhbd.vn
( Công tác xoắn neo và đổ sika làm mặt TP3 )

Báo cáo hình ảnh ngày 07-06-2020

Công tác chất giàn và bơm giữa ống siêu âm - hungthinhbd.vn
( Công tác chất giàn và bơm giữa ống siêu âm )

Báo cáo hình ảnh ngày 08-06-2020

Công tác chất giàn và thí nghiệm nén - hungthinhbd.vn
( Công tác chất giàn và thí nghiệm nén )

Báo cáo hình ảnh ngày 09-06-2020

Công tác chất tải và thí nghiệm nén sika - hungthinbd.vn
( Công tác chất tải và thí nghiệm nén sika )

Báo cáo hình ảnh ngày 10-06-2020

Công tác chất tải - hungthinhbd.vn
( Công tác chất tải )

Báo cáo hình ảnh ngày 19-06-2020

Các công tác thi công ngày 19-6 - hungthinhbd.vn
( Các công tác thi công ngày 19-6 )

Báo cáo hình ảnh ngày 03-08-2020

Công tác đục hầm beton cũ và để beton tường dẫn - hungthinhbd.vn
( Công tác đục hầm beton cũ và để beton tường dẫn )

Báo cáo hình ảnh ngày 04-08-2020

Công tác đục cắt tường dẫn cũ và đổ beton đế silo - hungthinhbd.vn
 ( Công tác đục cắt tường dẫn cũ và đổ beton đế silo )

Báo cáo hình ảnh ngày 05-08-2020

Công tác ngày 5.9 - hungthinhbd.vn
( Công tác ngày 5.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 09-08-2020

Các công tác ngày 9.8 -hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 9.8 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 11-08-2020

Các công tác ngày 11.8 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 11.8 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 17-08-2020

Các công tác ngày 17.8 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 17.8 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 18-08-2020

Báo cáo hình ảnh ngày 24-08-2020

Các công tác ngày 24.8 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 24.8 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 28-08-2020

Công tác chuẩn bị gia công lòng thép và nén ximang - hungthinhbd.vn
( Công tác chuẩn bị gia công lòng thép và nén xi măng )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 06-09-2020

Công tác gia công lồng thép và chuẩn bị waterbar - hungthinhbd.vn
( Công tác gia công lồng thép và chuẩn bị waterbar )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 07-09-2020

Công tác ngày 7.9 - hungthinhbd.vn
( Công tác ngày 7.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 10-09-2020

Các công tác ngày 10.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 10.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 12-09-2020

Các công tác ngày 12.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 12.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 14-09-2020

Các công tác ngày 14.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 14.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 15-09-2020

Các công tác ngày 15-9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 15-9 )

Báo cáo hình ảnh ngày 16-09-2020

Các công tác ngày 16.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 16.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 17-09-2020

Các công tác ngày 17.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 17.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 21-09-2020

Các công tác ngày 21.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 21.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 23-09-2020

Các công tác ngày 23.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 23.9 )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 24-09-2020

Các công tác ngày 24.9 - hungthinhbd.vn
( Các công tác ngày 24.9 )

 

Vào vị trí đào và Gia công lồng thép - hungthinhbd.vn
( Vào vị trí đào và Gia công lồng thép )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 05-10-2020

Hạ lồng đổ beton panel - hungthinhbd.vn
( Hạ lồng đổ beton panel )

Báo cáo hình ảnh ngày 28-10-2020

Các công tác ngày 28.10 - hungthinhbd.vn
( Đổ bê tông cọc )

 

Các công tác ngày 28.10(2) - hungthinhbd.vn
( Khoan, hạ lồng cọc )

 

Báo cáo hình ảnh ngày 11-11-2020

Khoan cọc và nghiệm thu lồng thép - hungthinhbd.vn
( Khoan cọc và nghiệm thu lồng thép )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *