Tiến độ thi công phần hầm HT-Pearl

Hình tổng thể công trình nhà hưng thịnh - hungthinhbd.vn

Thông tin và hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công căn hộ HT-Pearl sẽ được liên tục cập nhật. Hiện tại, công trình đang đi vào giai đoạn thi công phần hầm.

Tiến độ thi công ngày 08-04-2021

Tiến độ thi công 08.04.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 08.04.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 29-03-2021

Tiến độ thi công 29.03.2021 - hungthinhbd.vn
Sàn hầm 1
Tiến độ thi công b 29.03.2021 - hungthinhbd.vn
Sàn hầm 1
Tiến độ thi công c 29.03.2021 - hungthinhbd.vn
Ram dốc sàn hầm 1

 

Tiến độ thi công ngày 15-03-2021

Tiến độ thi công 23.03.2021 - hungthinhbd.vn
Công tác họp trước khi đổ Bê tông
Tiến độ thi công b 23.03.2021 - hungthinhbd.vn
Công tác đổ Bê tông

Tiến độ thi công c 23.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 15-03-2021

Tiến độ thi công d 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công c 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 15.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 08-03-2021

Tiến độ thi công 08.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b08.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 04-03-2021

Toàn cảnh thi công phần hầm - hungthinhbd.vn
Toàn cảnh thi công phần hầm

Hình tổng thể công trình nhà hưng thịnh - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 04.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 01-03-2021

Tiến độ thi công 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công c 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công d 01.03.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 24-02-2021

Tiến độ thi công 24.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công b 24.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 20-02-2021

Tiến độ thi công b 20.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công c 20.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 18-02-2021

Tiến độ thi công 18.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công d 18.02.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công e 18.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 01-02-2021

Đổ bê tông sàn 5 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công 01.02.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 30-01-2021

Tiến độ thi công b 30.1.2021 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 30.1.2021 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 28-01-2021

Công tác đan sắt 2 - hungthinhbd.vn

Công tác đan sắt 8 - hungthinhbd.vn

 

Tiến độ thi công ngày 27-01-2021

Đổ bê tông sàn 1 - hungthinhbd.vbn

Toàn cảnh đổ bê tông sàn 1 - hungthinhbd.vn
Toàn cảnh đổ bê tông sàn 1 – hungthinhbd.vn

 

Công tác đổ bê tông sàn - hungthinhbd.vn
Công tác đổ bê tông sàn

 

Tiến độ thi công ngày 19-01-2021

Flycam Hưng Thịnh SunShine - hungthinhbd.vn
Flycam tổng thể công trình
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine 2 - hungthinhbd.vn
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine

 

Tiến độ thi công ngày 12-01-2021

Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine 6 - hungthinhbd.vn
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine 4 - hungthinhbd.vn
Thi công phần hầm Hưng Thịnh SunShine

 

Tiến độ thi công ngày 06-01-2021

Tiến độ thi công 6.1 - hungthinhbd.vn

Tiến độ thi công 6.1a - hungthinhbd.vn
Công tác chuẩn bị thi công sàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *