Tiến độ thi công phần hầm HT-Pearl

Hình tổng thể công trình nhà ht-pearl - ht-pearl.vn

Thông tin và hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công căn hộ HT-Pearl sẽ được liên tục cập nhật. Hiện tại, công trình đang đi vào giai đoạn thi công phần hầm.

Tiến độ thi công ngày 08-04-2021

 

 

Tiến độ thi công ngày 29-03-2021

Tiến độ thi công 29.03.2021 - ht-pearl.vn

Tiến độ thi công b 29.03.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 15-03-2021

Tiến độ thi công b 23.03.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công c 23.03.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 15-03-2021

Tiến độ thi công d 15.03.2021 - ht-pearl.vn

Tiến độ thi công c 29.03.2021 - ht-pearl.vn

 

 

Tiến độ thi công ngày 08-03-2021

Tiến độ thi công c 08.03.2021 - ht-pearl.vn

Tiến độ thi công b08.03.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 04-03-2021

Tiến độ thi công 04.03.2021 - ht-pearl.vn

Hình tổng thể công trình nhà ht-pearl - ht-pearl.vn

 

Toàn cảnh thi công phần hầm b - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 01-03-2021

Tiến độ thi công 01.03.2021 - ht-pearl.vn

Tiến độ thi công b 01.03.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 24-02-2021

Tiến độ thi công b 24.02.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 20-02-2021

Tiến độ thi công b 20.02.2021 - ht-pearl.vn

 

 

Tiến độ thi công ngày 18-02-2021

Tiến độ thi công d 18.02.2021 - ht-pearl.vn

Tiến độ thi công e 18.02.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 01-02-2021

Tiến độ thi công b 01.02.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công c 01.02.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 30-01-2021

Tiến độ thi công b 30.1.2021 - ht-pearl.vn

Tiến độ thi công 30.1.2021 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 28-01-2021

Công tác đan sắt 2 - ht-pearl.vn

Công tác đan sắt 8 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 27-01-2021

 

Toàn cảnh đổ bê tông sàn 1 - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 19-01-2021

Toàn cảnh thi công sàn hầm ht-pearl - ht-pearl.vn

 

Tiến độ thi công ngày 12-01-2021

Đổ bê tông sàn 6 - ht-pearl.vn

Đổ bê tông sàn 4 - ht-pearl.vn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *